Informacja po zebraniu Wspólnoty

Na wstępie kilka informacji o zebraniu Członków Wspólnoty, które odbyło się 12 kwietnia br.

Uczestniczyło w nim 20 Właścicieli, reprezentujących 50 563 udziały. Przewodniczącym zebrania, wybranym przez obecnych został Pan Robert Szczepanik.

Następnie została powołana komisja skrutacyjna w składzie: Maciej Sienicki , Członek Wspólnoty, Elżbieta Zielińska Księgowa Wspólnoty i Zbigniew Trojanowski Administrator Wspólnoty.

W trakcie zebrania odbyła się dyskusja m.in. następujących zagadnień:

– remontu elewacji i okien aluminiowych – Członek Wspólnoty Pan Robert Olejnik omówił obecny stan elewacji i okien, a następnie wskazał możliwości i warianty modernizacji. Część właścicieli zgłosiła wątpliwości, czy okna aluminiowe powinny zostać sfinansowane z funduszu remontowego. Inni zaś chcieliby wymiany także pozostałych okien;

remontu hallu – Członek Zarządu Pani A. Heymans poinformowała, że obecnie Wspólnota dysponuje projektem budowlanym i kosztorysem. Ze względu na to, że budżet przewidziany w uchwale nie wystarczy na realizację projektu, zaproponowała poszukanie tańszych materiałów i rozwiązań oraz ewentualną potrzebę podjęcia nowej uchwały. Kilku mieszkańców zgłosiło się do udziału w pracach zespołu, który ma ustalić koncepcję zmian;

– usprawnienia pracy domofonów – zgłaszano problemy z połączeniami z recepcją, większość lokali ma tylko połączenia głosowe, ale istnieje możliwość podłączenia również wideo. Wiązało by się to z wymianą panelu zewnętrznego wraz z zainstalowaniem kamery kolorowej na koszt Wspólnoty oraz zainstalowaniem w każdym mieszkaniu domofonu z funkcją wideo na koszt właściciela lokalu;

– remontu powierzchni po basenie – skarżono się na uciążliwości związane z prowadzeniem prac, pytano, kiedy zniknie biała ściana, jak będą funkcje tego lokalu, czy będzie basen. Pytający w odpowiedzi usłyszeli od przedstawiciela właścicielki, ze wykonany został projekt architektoniczny i czeka na pozwolenie na budowę. Potwierdził, że w lokalu będzie basen;

– wjazdu i wyjazdu z garażu podziemnego oraz gromadzenia i przechowywania zbędnych rzeczy w garażu – zaproponowano zebranie ich i przeniesienie w inne miejsce na koszt właścicieli. Co do wyjazdu z garażu okazało się, że większość z wyjeżdżających nie stosuje się do procedury wyjazdu i wyjeżdża mając czerwone światło, co może zakończyć się w przyszłości wypadkiem;

– zapachów w mieszkaniach – w ogromnej większości mieszkań w okapach nad kuchniami i w łazienkach są zainstalowane wentylatorki, których praca zaburza działanie wentylacji budynkowej i zamiast wyciągania zapachów na zewnątrz, są one wtłaczane do innych mieszkań. Należy je bezwzględnie usunąć, na co zwracają uwagę corocznie kominiarze.

Z innych poruszonych tematów należy wymienić: czytniki przy windach, sztuczne rośliny na korytarzu, WIFI w holu budynku.

Nawiązując do powyższych spraw, przygotowaliśmy ankietę (na drugiej stronie), która pozwoli Zarządowi podjąć decyzję w imieniu większości.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie swoich opinii zakreślając TAK lub NIE i możliwie szybki zwrot ankiety do Administracji budynku lub na Recepcję.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

BUKOWIŃSKA”

 

Czytniki przy windach (prosimy o wybranie jednej opcji)

Czy przy windach mają pozostać czytniki takie, jakie są obecnie

TAK

NIE

Czy zlikwidować całkowicie czytniki przy windach

TAK

NIE

Czy zainstalować duże czytniki dalekiego zasięgu podobne w działaniu, jak przy wejściu do budynku

TAK

NIE

Domofony

Czy system domofonowy w budynku działa według Państwa poprawnie

TAK

NIE

Czy jesteście Państwo za modernizacją obecnego systemu domofonowego głosowego na wideo głosowy.

TAK

NIE