Informacje ogólne

W załączeniu przekazujemy rozliczenie – zużycie liczników: co, cw, zw. na dzień 30 czerwca 2018r. na jednej i zaliczka – zestawienie obciążeń i wpłat na drugiej kartce. Na kartce z zaliczką, w pozycji zestawienie obciążeń i wpłat, punkt media i eksploatacja, w rubryce lipiec 2018 jest już rozliczone zużycie liczników. W pozycji stan rozrachunków widnieje zatem niedopłata lub nadpłata. I tylko te pozycje będą regulowane czyli do zapłaty lub do zwrotu.

Uprzejmie informujemy, że trwa głosowanie uchwał ostatniego zebrania Członków wspólnoty Mieszkaniowej ,,BUKOWIŃSKA”, które odbyło się 12 kwietnia br.
Bardzo prosimy o wzięcie w nim udziału, gdyż sprawne i szybkie przegłosowanie uchwał pozwoli na realizację ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Ci z Państwa, którzy nie głosowali do tej pory i nie mogą zagłosować w biurze, Prosimy o podpisanie projektów uchwał i dostarczenie do Administracji Wspólnoty. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się po odbiór haseł do logowania, do
indywidualnych kont w systemie księgowym WELES.

Przypominamy też o obowiązku regularnego uiszczania comiesięcznych opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomością wspólną do 10 dnia każdego miesiąca. Numer konta w Banku Millennium: 77 1160 2202 0000 0000 4743 8723. w tytule wpłaty prosimy wpisywać numer lokalu którego dotyczy wpłata.