Rozliczenia mediów za I półrocze

Administracja budynku uprzejmie informuje, Ze w Recepcji budynku są do odbioru rozliczenia,,mediów” za I półrocze 2018r.