Zarząd

Skład Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „BUKOWIŃSKA”

Robert Szczepanik Przewodniczący Zarządu

Wojciech Warski Członek Zarządu

Elżbieta Keller Członek Zarządu

Aleksandra Heymans Członek Zarządu

Zarząd zawarł umowy na następujące usługi:

 • kompleksową na dostarczanie ciepła;
 • kupna energii elektrycznej;
 • o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
 • na obsługę administracyjną i księgową Wspólnoty;
 • utrzymanie czystości w częściach wspólnych , garażu podziemnym i terenie zewnętrznym, należącym do Wspólnoty;
 • ochronę fizyczną Wspólnoty;
 • wywóz nieczystości stałych i gabarytów;
 • konserwację instalacji :
  • ppoż., domofonowej, bramy wjazdowej i telewizji dozorowej;
  • co, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej;
  • ogólnobudowlanej i elektrycznej;
  • dźwigów osobowych;
  • systemu automatyki budynku;